Bear test         

Witte katten worden op doofheid getest door middel van een bear test zodat bepaald kan worden of de kat aan beide zijden over een goed gehoor beschikt.

Aangezien een dove kat in Europa is uitgesloten voor de fok en er ook niet mee geshowd mag worden, wordt dit onderzoek gedaan door een hierin gespecialiseerde dierenarts op de leeftijd van ongeveer 12 weken. De dierenarts zal u het bewijs meteen na het onderzoek meegeven. Er staat op het formulier of uw kat half, volledig horend, of volledig doof is evenals de naam van de kat, leeftijd en identificatie nummer van de chip, deze is verplicht om het onderzoek te kunnen laten doen bij de kat. Uiteraard staat ook de naam van de eigenaar vermeld.

Het onderzoek word uitgevoerd door elektroden in de oren en op het voorhoofd aan te brengen zodat men op deze wijze de reacties van de hersenen of het ontbreken hiervan op hoge pieptonen te kunnen registreren.
Het wil immers niks zeggen, een mega kopvlek en amber ogen, in de praktijk geeft de beartest vaak andere uitslagen aan die vaak verrassend zijn als we de bakerpraatjes zouden moeten geloven.

Ook is in Europa verboden om wit x wit te kruisen, het is ten alle tijden belangrijk dat wit met een gekleurde partner gekruist word, dit om de doofheidfactor te beperken. 

 

 

 

 Monique & Saskia
Reinoutlaan 161
5665AR Geldrop
0031-(0)40-2853613 

 Copyright © 2009 by author all rights reserved Cattery Free